Be an august360 athlete”

Je bent een august360 atleet wanneer je er bewust voor kiest te willen onderzoeken wat jou van nature drijft om jouw sport te beoefenen en waar je op mentaal vlak van nature aanleg voor hebt. Dit resulteert in een soort blauwprint van wat we nodig hebben om ons goed te blijven voelen. Als topatleet heb je vaak een beperkte periode om successen te boeken, no time to waste dus!

Inzetbaar vanaf 15 jaar.

Be an august360 coach”

Je bent een august360 coach wanneer je overtuigd bent dat zelfkennis als coach mede bepalend is in het resultaat dat je boekt in interactie met jouw sporter. We coachen vaak in het verlengde van wie we zijn en wat we normaal vinden (onze blauwprint). Dit sluit niet altijd makkelijk aan bij de blauwprint van de atleet zelf en hier kunnen spanningsvelden ontstaan.

Een goede samenwerking hangt van veel factoren af. Respect voor elkaar is hier één van de fundamenten waarop er gebouwd kan worden. Respect in twee richtingen, respect voor elkaars eigenheid, respect voor elkaars natuur.

Wanneer de august360 coach en august360 atleet elkaar ontmoeten, kan er iets moois ontstaan!

Bij atleten die een nieuwe coach zoeken of atleten die binnen een club doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie en zo moeten samenwerken met een nieuwe coach kan het een absolute meerwaarde zijn om “snel” zicht te krijgen op elkaars blauwprint.

Be an august360 parent”

Als august360 ouder probeer je de best mogelijke sportouder te zijn voor jouw talentvolle zoon of dochter. Je bent je bewust dat jouw kind een uniek persoon is met eigen emotionele en mentale talenten. Zo probeer je de ideale omgeving te creëren waarin jouw kind zich kan ontwikkelen.

Ook hier krijg je met veel uitdagingen te maken. Jouw eigen blauwprint bepaalt namelijk waar je als ouder in de opvoeding de accenten op legt. We voeden vaak op naar ons evenbeeld of iets die daar toch dicht bij aanleunt. We proberen mee te geven wat we zelf belangrijk achten en gaan hierbij soms fanatiek te werk.

Inzetbaar bij sportouders met kinderen vanaf 8 jaar.

Sportclub (liga, federatie)”

Als august360 sportclub kies je bewust voor een aanpak waarbij de totaalontwikkeling van de atleet centraal staat. Je probeert de coaches te motiveren dat ook zij blijven inzetten op persoonlijke ontwikkeling en bent overtuigd dat goed opgeleide coaches mede bepalend zijn voor het welzijn van de atleet. Je creëert een sfeer die positiviteit uitstraalt waar éénieder zich welkom en gerespecteerd voelt.

Je bent je als club bewust dat er naast de fysieke talenten andere essentiële componenten (emotionele en rationele talenten) zijn die absoluut de nodige aandacht verdienen en die een belangrijke pijler vormen om te excelleren in de sport.

Je gaat op zoek als club naar de coaches met het juiste profiel, de coach die past binnen het DNA van de club of die matcht met de huidige teamsamenstelling.