info talentenpaspoort

Sport talentenpaspoort

Wetenschappelijke onderbouw van het Sport Talentenpaspoort

Het Sport Talentenpaspoort is een toepassing van het Talentenpaspoort binnen de sportwereld, geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Prof.  Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James e.a. en op de ‘Cognitive styles theory’ zoals onderzocht door Eva Cools  (Phd.) en Prof. Herman Van Den Broeck van de Vlerick Leuven Management School. De psychogene drijfveren en de denkstijlen die gemeten worden zijn heel kenmerkend voor de sportwereld.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepalingte kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

WAT ZIJN MIJN TALENTEN?

Het woord ‘talent’ dekt vandaag vele ladingen. Lees 10 verschillende teksten over talent en je hebt wellicht 10 verschillende definities. Wie ziet er door het bos de bomen nog ?

Het Sport Talenten Paspoort gebruikt daarom het unieke concept “WERKelijk talent”.

Jouw WERKelijke talenten zijn je natuurlijke eigenschappen :

die jou energie geven

die jou uniek maken t.o.v. andere professionals

die jouw potentieel vormen om te excelleren

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

 

Je WERKelijke talenten zijn eigenschappen die je bij je geboorte hebt meegekregen of die je op zeer jonge leeftijd onbewust hebt ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn zeer stabiel en kan je op volwassen leeftijd niet bewust veranderen.

Je kan de verzameling van jouw WERKelijke talenten zien als een rijke voedingsbodem, je natuurlijke potentieel. Maar alleen wanneer je in je potentieel investeert zal je kunnen oogsten.
Investeren in je potentieel betekent in de praktijk het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die je talent laten open bloeien. Eén ding is zeker. Wanneer je investeert in je talenten zal je niet alleen je best mogelijke prestaties leveren, je zal er ook echt plezier aan beleven.

There is a difference between skill and talent. Master the skill to let the talent out.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepaling te kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.